09 - 06 - 2021 | 18:12

Кабінет Міністрів підтримав зміни до законодавства України щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв’язку з неналежними умовами тримання.

Відповідно до прийнятих змін, встановлюються наступні компенсаційні та превентивні заходи у випадку неналежних умов тримання під вартою:

☑️ скорочення строку покарання, після якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах в установах попереднього ув’язнення або виконання покарань;
☑️ заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням на строк, протягом якого особа трималася у неналежних умовах;
☑️ надання можливості зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 КК.

Факт та/або строк тримання особи у неналежних умовах встановлюватиметься рішенням 👥 комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань, які будуть утворені на місцевому рівні. Утворення комісій місцевими державними адміністраціями забезпечить оперативність розгляду скарг, безпосереднє дослідження умов тримання осіб в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань, об’єктивність та обґрунтованість прийнятих рішень

Водночас встановлюється можливість вирішення місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, питання про оскарження рішення відповідних комісій.

Схваленим пакетом законопроєктів визначено механізм звернення до комісій. Він передбачає такі етапи:

1️⃣ особа, взята під варту, засуджений, член сім’ї або близький родич, захисник мають право звернутися із заявою про встановлення факту та/або строку тримання у неналежними умовах до адміністрації місця попереднього ув’язнення, установи виконання покарань, яка невідкладно надсилає цю заяву до комісії з розгляду скарг або безпосередньо до комісії з розгляду скарг на відповідній території, в межах якої відбуває покарання;

2️⃣ Комісія з розгляду скарг розглядає заяву про встановлення факту тримання у неналежних умовах протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання заяви та надсилає рішення засудженому.

3️⃣ У десятиденний строк після отримання відповідної заяви особи, взятої під варту, засудженого члени комісії з розгляду скарг уповноважені відвідати установу попереднього ув’язнення чи виконання покарань та вивчити стан дотримання адміністрацією установи умов тримання.

4️⃣ Копія рішення комісії з розгляду скарг, яким встановлено факт та/або строк тримання особи, взятої під варту, засудженого у неналежних умовах надсилається до територіального органу управління та окружної прокуратури, в межах територіальної юрисдикції якої засуджений відбуває покарання, для вжиття заходів попередження порушень і відшкодування за неналежні умови тримання.