21 - 11 - 2020 | 12:40

20 листопада відбулося перше засідання робочої групи з питань удосконалення професійної діяльності психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України.

Створення робочої групи обумовлено необхідністю удосконалення психологічної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, що безпосередньо пов’язано із підвищенням ефективності роботи психологів установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та рівня їх професійної компетентності.

З початком діяльності робочу групу привітав начальник Департаменту Сергій Гречанюк, який відзначив важливість і необхідність соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, формування оновлених підходів функціонування у цьому напрямі органів та установ виконання покарань, що вцілому повинно призвести до зменшення рівня рецидиву та поліпшення стану безпеки в суспільстві.

Ірина Рудніцька ознайомила учасників з результатами аналізу діяльності психологів УВП та СІЗО, актуальними проблемами, що виникають у повсякденній їх роботі, узагальнила потреби психологів та напрями удосконалення роботи по підвищенню ефективності їх професійної діяльності.

Презентуючи цілі, завдання та напрямків діяльності, голова робочої групи, заступник начальника Департаменту Наталія Рибалка, зауважила на необхідності системної і комплексної роботи з питань підвищення ефективності професійної діяльності психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України, однак акцентувала увагу на важливості участі членів робочої групи у організації, координації та безпосередньому проведенні конкретних практично-значимих заходів.

За пропозицією голови та погодженням членів робочої групи, на найближчий період (до кінця цього року) визначено наступні заходи:

✔️ розпочати проведення навчання психологів УВП та СІЗО,

✔️ підготувати проєкт «настільної книги психолога», яка повинна стати методологічним підґрунтям для реалізації функціональних обов’язків психолога,

✔️ систематизувати сучасний/оновлений/адаптований інструментарій для роботи психологів в УВП та СІЗО.

Під час обговорень визначені ресурси членів робочої групи щодо реалізації поставлених завдань, особливі сподівання на активне залучення ресурсів Академії Державної пенітенціарної служби, що є галузевим вищим навчальним закладом, провідним науковим і методичним центром, який в тому числі здійснює підготовку та підвищення кваліфікації психологів.

Також відбулися дискусії з питань оновлення бази психодіагностичних методик та створення бази автоматизованих методик, що забезпечить ефективність проведення заходів психодіагностики та складання подальшого прогнозу поведінки ув’язнених та засуджених, планування корекційної та профілактичної роботи.

Дякуємо за активну участь всім учасникам сьогоднішнього засідання робочої групи
Бойко Ярослав Володимирович – заступник начальника міжрегіонального управління з питань ресоціалізації і дотримання прав засуджених Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;
Грись Антоніна Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Іванова Олена В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент, заступниця начальника Національної академії Національної гвардії України.
Калівошко Валерій Миколайович – начальник Управління ресоціалізації та соціальної реабілітації.
Квашин Сергій Віталійович – заступник начальника міжрегіонального управління з питань ресоціалізації і дотримання прав засуджених Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.
Котик Тетяна Миколаївна – заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.
Кощинець Віктор Васильович – начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Міністерства юстиції України, доктор психологічних наук, доцент.
Лазоренко Борис Петрович – кандидат філософських наук, доцент по кафедрі філософії, старший науковий співробітник із спеціальності соціальна психологія, психологія соціальної роботи, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інститут соціальної та політичної психології України.
Максимова Наталія Юріївна – доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної роботи КНУ імені Тараса Шевченка.
Мірошніченко Оксана Миколаївна – начальник кафедри психології Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат психологічних наук, доцент.
Сербуленко Анастасія Василівна – старший інспектор з особливих доручень відділу відділу з питань ресоціалізації у центральному регіоні Управління ресоціалізації та соціальної реабілітації.
Торяник Тетяна Миколаївна – начальник відділу соціально-виховної роботи та забезпечення прав засуджених Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.
Федоришин Галина Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Ягіяєв Ілля Ігорович – кандидат психологічних наук, асистент кафедри експериментальної та прикладної психології, факультету психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Вашу роботу та допомогу важко переоцінити.
Наголошуємо, список членів робочої групи залишається відкритим. Запрошуємо до участі.