03 - 12 - 2021 | 20:36

Аналітичний звіт містить оцінку загальних засад формування та реалізації політики держави у сфері виконання кримінальних покарань, системи протидії катуванню та нелюдському поводженню, надання медичної допомоги, умов тримання, праці, харчування, соціально-психологічної роботи, дисциплінарної практики та дотримання законності,  забезпечення функціонування персоналу. Експерти, за результатами  ґрунтовного аналізу законодавства, інформації з відкритих джерел, результатів власних моніторингових візитів, прийшли до певних системних висновків і  надали рекомендації щодо покращення роботи органів та установ виконання покарань.

Представники громадськості  відзначили відкритість пенітенціарної системи і організацію належної взаємодії у вирішенні завдань громадського контролю за діяльністю органів та установ виконання покарань.

Констатовано в цілому позитивну динаміку реформування системи виконання покарань, покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих від варту, комунально-побутового забезпечення та харчування, медичної допомоги, хоча і трапляються випадки порушення прав людини в умовах позбавлення волі.  Зазначені порушення прав людини  стали предметом глибокого обговорення учасників презентації і будуть додатково вивчені компетентними органами.