07 - 10 - 2021 | 10:33

6 жовтня 2021 р., завершено пілотування реабілітаційної програми «Підтримка родинних зв’язків» для повнолітніх засуджених у Солонянській чоловічій виправній колонії №21 та розпочато у Кам’янській жіночій виправній колонії №34 за підтримки Спільного проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні (SPERU)» .

Заходи відбулись за участі Наталії Рибалко, заступниці начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, Валерія Калівошко, начальника управління ресоціалізації та соціальної реабілітації Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, Ольги Деркач, керівниці Спільного проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні (SPERU)».

Ця програма належить до програм запобігання протиправній поведінці, вона може допомогти засудженим розширити можливості їхньої взаємодії з родинами, зрозуміти та усвідомити цінність та значення своєї родини в житті, розвинути мотивацію до зміни поведінки та набути навичок, які допоможуть учасникам програми проявити свою увагу до своєї родини та дітей, або інших важливих для них людей, що сприятиме розвитку їхніх стосунків.

Розрив з родиною і, в цілому, з корисними соціальними зв’язками ускладнює процес реабілітації та ресоціалізації. Спілкування з сім’єю, отримання інформації про життя поза в’язницею, можливість бути долученим до прийняття певних сімейних рішень – сприяють зниженню негативних наслідків перебування в місцях позбавлення волі. Це формує позитивну перспективу на подальшу ресоціалізацію та підвищує вірогідність їхньої реінтеграції після звільнення.

Очікується, що учасники програми зможуть навчитися проявляти свою «роль» в житті окремої родини, мати вплив на прийняття життєвих рішень родини, можливості впливати на виховання дітей. Тобто, виявляти зацікавленість в житті своєї родини, частково беручи своє життя та життя своєї сім’ї під контроль.

За даними дослідження «Актуальні потреби осіб, засуджених до позбавлення волі, у контексті підготовки до звільнення та успішної ресоціалізації» (2019) – 58,7% чоловіків і 64,6% жінок, перебуваючи в УВП, підтримують стосунки зі своїми сім’ями і планують повернутися й проживати разом після звільнення; 10,5% чоловіків і 4,6% жінок зауважили, що стосунки підтримують, проте досить рідко, попри це хотіли б повернутися, але не знають, чи вийде.

Навчальний план базується на освітній моделі групового навчання, за якої всі учасники будуть дотримуватись однакового навчального плану. Програму розроблено для дорослих засуджених (чоловіків та жінок), вона складається з п’яти занять, кожне з яких триває орієнтовно 90-120 хвилин. Групова робота в межах тренінгу реалізується в різних формах, які охоплюють інформаційні повідомлення та презентації ведучих, пошук творчих ідей за допомогою «мозкового штурму», бесіди та обговорення, роботу в групах, моделювання ситуацій, індивідуальні та домашні завдання.

Тренери заохочували учасників ділитися своїми відгуками, пропозиціями та зауваженнями щодо реабілітаційної програми. Адже саме на основі зворотного зв’язку програму буде доопрацьовано та адаптовано до потреб засуджених і лише після цього імплементовано в систему навчання.

За результатами навчання Проєкт SPERU фіналізує Методичний посібник до програми «Підтримка родинних зв’язків» та презентує її Міністерству юстиції України.

Проєкт «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні» (SPERU) покликаний підвищити рівень застосування методів та інструментів сучасного пенітенціарного менеджменту для досягнення в’язничного режиму, заснованого на реабілітаційних засадах.