10 - 09 - 2021 | 17:54

🎯 Ключова мета цієї міжнародної дати – підвищити обізнаність людей про значення самогубств як глобальної моральної проблеми, поліпшити знання про те, як можна запобігти суїциду, зменшити стигматизацію, пов’язану з самогубцями.

😔 В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України мають місце випадки скоєння самогубств серед засуджених та осіб, узятих під варту. Такі випадки створюють необхідність у пошуку ефективних заходів превенції та профілактики аутоагресивної поведінки, що дозволять більш повно вивчити та розкрити складні механізми дезадаптації суїцидентів та виявлення причин, які штовхають засуджених та ув’язнених до самогубства.

☝ Роботу з попередження випадків самогубств визнано пріоритетним напрямом роботи установ виконання покарань, слідчих ізоляторів. Забезпечено ефективну взаємодію між представниками різних служб установ, що гарантує своєчасне виявлення та попередження суїцидальних тенденцій серед засуджених та ув’язнених.

👥 До зазначених заходів залучаються громадські організації, релігійні конфесії, медичні працівники. При цьому, найголовнішим є забезпечення ефективної взаємодії між представниками мультидисциплінарної команди з числа представників різних служб установи, що забезпечить своєчасне виявлення суїцидальних тенденцій, розробку та реалізацію планів індивідуальної та групової профілактики, а також здійснення кризового втручання з метою попередження випадків самогубств.

👍 Завдяки компетентним та професійним вмінням персоналу протягом цього року вдалося зберегти життя 25 особам, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

🫂 Профілактика та попередження самогубств виступають важливою складовою професійної діяльності працівників ДКВС України, спрямованою на збереження життя та здоров’я осіб, які знаходяться у місцях позбавлення волі.

👉 В рамках реалізації подальшої роботи із запобігання самогубств серед засуджених та ув’язнених Департаментом проведено ряд заходів:
✅ Створено робочу групу з питань профілактики та попередження самогубств серед ув’язнених та засуджених.
✅ Розроблено План заходів з профілактики та попередження скоєння самогубств серед ув’язнених та засуджених в установах ДКВС України.
✅ Проведено навчання персоналу органів та установ виконання покарань з профілактики та попередження самогубств, мультикомандної взаємодії.
✅ Впроваджено «Робочу книгу психолога установ ДКВС України» в професійну діяльність персоналу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.