09 - 09 - 2021 | 11:53

👉 Віктор Кощинець: “Сьогоднішні реалії дають підстави стверджувати, що стан справ в пенітенціарній системі є певним відображенням стану справ в українському суспільстві з його позитивними та негативними проявами.
🎯 Тому, моєю метою є:
Ⓚ прозорі механізми Комунікації з суспільством про пенітенціарну систему;
Ⓞ гідні умОви утримання ув’язнених та в’язнів;
Ⓜ ефективний пенітенціарний Менеджмент;
Ⓐ створення Атмосфери довіри та взаємоповаги між персоналом пенітенціарних установ та засудженими;
Ⓗ Належне і повне нормативне врегулювання діяльності пенітенціарної системи;
Ⓓ створення Дієвих та прозорих механізмів управління майном;
Ⓐ Автоматизація та цифровізація робочих процесів”.

📖 Біографія:
КОЩИНЕЦЬ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Доктор юридичних наук, професор. Адвокат, медіатор. Має третій ранг державного службовця (категорія «А») та спеціальне звання – полковник внутрішньої служби;
У 1999 році закінчив юридичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
З 1999 року робота в органах прокуратури.
З 2000 по 2006 рік працював в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.
У жовтні 2003 року захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему „Використання спеціальних психологічних знань судом при розгляді кримінальних справ про злочини проти життя, здоров’я та гідності особи” (спеціальність 19.00.06 — юридична психологія).
З 2006 року по 2010 рік працював в Секретаріаті Президента України.
Протягом 2010 – 2013 років очолював управління правового забезпечення Державної судової адміністрації України.
З 2013 року по 2020 роки робота в Національній академії прокуратури України.
В 2019 році захистив дисертаційне дослідження на тему «Теоретико-методологічні засади психологічного пізнання в юрисдикційному процесі» (спеціальність 19.00.06 — юридична психологія) на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. В 2021 році отримав вчене звання професора.
Автор понад 100 наукових праць, у тому числі, двох монографій та співавтор п’ятнадцяти навчальних посібників та курсів лекцій.