До уваги близьких родичів засудженої особи, які звертаються із заявами про переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої з підстави «відповідно до місця постійного проживання близьких родичів засудженого».

Повідомляємо, що наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 № 680/5   (зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 13.03.2020 року № 932/5) затверджено Порядок визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення, а також Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання.

Ці нормативні документи розміщено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Слід зауважити, що Міністерством юстиції України утворені та функціонують 5 (п’ять) міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України (далі – міжрегіональні управління), а саме:

 • Західне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Тернопільської областей, розташоване за адресою: вул. Архипенка, 1, м. Львів, 79005;
 • Південне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Одеської, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей, розташоване за адресою: вул. Люстдорфська дорога, 9, м. Одеса, 65017;
 • Південно-Східне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, розташоване за адресою: вул. Короленка, 4, м. Дніпро, 49070;
 • Північно-Східне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Харківської, Луганської, Полтавської та Сумської областей, розташоване за адресою: вул. Hетіченська, 14, м. Харків, 61010;
 • Центрально-Західне міжрегіональне управління, повноваження якого поширюється на територію Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей, розташоване за адресою: вул. Брацлавська, 2а, м. Вінниця, 21100.

Переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності одного міжрегіонального управління здійснюється відповідною міжрегіональною комісією.

Міжрегіональна комісія утворюється в міжрегіональному управлінні та відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає питання та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, із слідчих ізоляторів до установ виконання покарань в межах зони діяльності міжрегіонального управління;
 • розглядає матеріали та здійснює переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту, з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності міжрегіонального управління у разі виникнення небезпеки їх життю і здоров’ю, а також інших виняткових обставин, які перешкоджають їх подальшому перебуванню в цій установі виконання покарань, переведення без зміни рівня безпеки згідно з вимогами статей 50, 93 Кримінально-виконавчого кодексу України, а також з вимогами статей 100, 151 Кримінально-виконавчого кодексу України у разі відсутності в установі виконання покарань багатомісних приміщень камерного типу або звичайних жилих приміщень;
 • визначає згідно з обвинувальним вироком суду вид установи виконання покарань, рівень безпеки та місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі у межах діяльності міжрегіонального управління;
 • розглядає питання та здійснює направлення засуджених, яким обмеження волі призначено відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України, до виправних центрів у межах зони діяльності міжрегіонального управління;
 • направляє матеріали на розгляд центральної комісії з питань щодо переведення засуджених згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147, 151 Кримінально-виконавчого кодексу України;
 • здійснює розгляд скарг засуджених, їх близьких родичів, державних органів, громадських об’єднань, адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, та заінтересованих осіб на рішення міжрегіональної комісії.

Водночас, звертаємо увагу на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 20 «Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» Адміністрацію ДКВС України та Центральне міжрегіональне управління ліквідовано.

Згідно з пунктом 2 цієї постанови утворено Департамент з питань виконання кримінальних покарань (далі – Департамент), який є правонаступником ліквідованих територіальних органів Міністерства юстиції.

В Департаменті створено відповідні комісії, які розглядають питання про переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої за межі зони діяльності міжрегіональних управлінь та в межах центрального регіону.

Центральна комісія установ центрального регіону (щодо установ Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей) утворюється в Департаменті та відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає питання та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, із слідчих ізоляторів до установ виконання покарань в межах зони діяльності центрального регіону;
 • розглядає матеріали та здійснює переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі та арешту, з однієї установи виконання покарань до іншої в межах зони діяльності центрального регіону у разі виникнення небезпеки їх життю і здоров’ю, а також інших виняткових обставин, які перешкоджають їх подальшому перебуванню в цій установі виконання покарань, переведення без зміни рівня безпеки згідно з вимогами статей 50, 93 Кримінально-виконавчого кодексу України, а також з вимогами статей 100, 151 Кримінально-виконавчого кодексу України у разі відсутності в установі виконання покарань багатомісних приміщень камерного типу або звичайних жилих приміщень;
 • визначає згідно з обвинувальним вироком суду вид установи виконання покарань, рівень безпеки та місце відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі в межах зони діяльності центрального регіону;
 • розглядає питання та здійснює направлення засуджених, яким обмеження волі призначено відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України, до виправних центрів в межах зони діяльності центрального регіону;
 • направляють матеріали на розгляд центральної комісії з питань щодо переведення засуджених згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147, 151 Кримінально-виконавчого кодексу України;
 • здійснюють розгляд скарг засуджених, їх близьких родичів, державних органів, громадських об’єднань, адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, та заінтересованих осіб на рішення центральної комісії щодо установ центрального регіону.

Центральна комісія утворюється в Департаменті та відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає питання та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, із слідчих ізоляторів до установ виконання покарань у випадках, коли таке направлення виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії, центральної комісії щодо установ центрального регіону;
 • розглядає матеріали міжрегіональних комісій, центральної комісії щодо установ центрального регіону та здійснює переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, з однієї установи виконання покарань до іншої згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147, 1511 Кримінально-виконавчого кодексу України, коли таке переведення виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії та центральної комісії щодо установ центрального регіону;
 • розглядає матеріали міжрегіональних комісій, центральної комісії щодо установ центрального регіону та здійснює переведення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, з однієї установи виконання покарань до іншої у разі виникнення небезпеки їх життю і здоров’ю, а також інших виняткових обставин, які перешкоджають їх подальшому перебуванню в цій установі виконання покарань, коли таке переведення виходить за межі повноважень міжрегіональної комісії та центральної комісії щодо установ центрального регіону;
 • здійснює розгляд скарг засуджених, їх близьких родичів, державних органів, об’єднань громадян, адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, та заінтересованих осіб на рішення міжрегіональної комісії чи центральної комісії.

Перелік документів, які необхідно долучити до заяви при переведенні засуджених для подальшого відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої

Для забезпечення належного розгляду заяв про переведення засуджених для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої наказом Міністерства юстиції України від 13.03.2020 № 932/5 «Порядок визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення» визначений обов’язковий перелік документів, які необхідно долучити до заяви засудженого або близького родича засудженої особи.

Звертаємо Вашу увагу, що переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої з підстави «відповідно до місця проживання засудженого до засудження» здійснюється на підставі заяви засудженого, підпис якого засвідчує керівник виправної чи виховної колонії. До заяви про переведення додається довідка-витяг з особової справи засудженого, копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) та документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування до засудження. Заява засудженого подається через адміністрацію виправної чи виховної колонії до міжрегіональної, центральної комісії щодо установ центрального регіону або центральної комісії.

З підстави «відповідно до місця постійного проживання близьких родичів засудженого» здійснюється на підставі заяви засудженого або близького родича (за письмовою згодою засудженого). Підпис засудженого на заяві засвідчує керівник виправної чи виховної колонії. Заява подається через адміністрацію виправної чи виховної колонії до міжрегіональної, центральної комісії щодо установ центрального регіону або центральної комісії.

У заяві про переведення має міститися додаткова інформація щодо близьких родичів засудженого відповідно до ступеня їх спорідненості та місця їх постійного проживання. До заяви про переведення додаються довідка-витяг з особової справи засудженого, копія паспорта засудженого та близьких родичів (іншого документа, що посвідчує особу), а також оригінали або нотаріально засвідчені копії довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування близького родича, який звернувся із заявою, документів, що підтверджують наявність родинних стосунків (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо). До свідоцтва про народження дитини засудженого додатково додаються довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування дитини та інформація служби у справах дітей за місцем проживання дитини та за місцем проживання засудженого про позбавлення або поновлення його батьківських прав.

До заяви близьких родичів засудженої особи про переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої з підстави «відповідно до місця постійного проживання близьких родичів засудженого» обов’язково додаються відповідні підтверджуючі документи:

 • копії паспортних документів близьких родичів засудженої особи (іншого документа, що посвідчує особу);
 • оригінали або нотаріально засвідчені копії довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування близького родича, який звернувся з заявою;
 • документи, що підтверджують наявність родинних стосунків (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);
 • до свідоцтва про народження дитини засудженого додатково додаються довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування дитини та інформація служби у справах дітей за місцем проживання дитини та за місцем проживання засудженого про позбавлення або поновлення його батьківських прав.

Заяви (клопотання) близьких родичів засудженої особи про переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої оформлюються відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».