Порядок листування засуджених та осіб, узятих під варту

Відправлення засудженими листів проводиться без обмеження їх кількості і тільки через адміністрацію установи виконання покарань.

Кореспонденція, яку одержують засуджені, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівнів безпеки, підлягає перегляду.

Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та його представникам, Європейському суду з прав людини, суду, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 45 Кримінального процесуального кодексу України, або отримують від них, перегляду не підлягає і протягом доби з часу її подання надсилається за належністю або вручається засудженим у запечатаному вигляді (конверті). Кореспонденція, яку засуджені адресують іншим органам державної влади, органам місцевого самоврядування та об’єднанням, надсилається за належністю протягом трьох діб з часу її подання.

Під час отримання такої кореспонденції для відправлення адміністрація установи видає засудженому талон-підтвердження відповідно до законодавства.

Відшкодування витрат за пересилання кореспонденції вищевказаним адресатам проводиться з коштів, які є на особових рахунках засуджених. 

Порядок листування засуджених до позбавлення волі передбачений статтею 113 КВК України та розділом ХІІІ ПВР УВП.

Особи, узяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими громадянами, а також з підприємствами, установами, організаціями з письмового дозволу особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження.

Листування засуджених, які перебувають у СІЗО, здійснюється у порядку, визначеному статтями 8, 113 КВК України.

Оплата витрат за пересилання кореспонденції (за винятком апеляційних та касаційних скарг) здійснюється за рахунок відправника

Кореспонденція, яку одержують і надсилають ув’язнені та засуджені, які перебувають у СІЗО, підлягає перегляду.

Кореспонденція, яку ув’язнені та засуджені, які перебувають у СІЗО, адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, до суду та прокуророві, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подання. Кореспонденція, яку ув’язнені та засуджені, які перебувають у СІЗО,  одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає.

Порядок листування засуджених та осіб, узятих під варту, передбачений статтею 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення», статтями 8 та 113 КВК України та главою 3 розділу VIІ ПВР СІЗО.