Відповідно до закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України належать 

 • особи рядового і начальницького складу
 • спеціалісти, які не мають спеціальних звань (державні службовці)
 • інші працівники, які працюють за трудовими договорами в Державній кримінально-виконавчій службі України 

Порядок і умови проходження державної служби регулюється:

 • Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
 • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» від 23.08.2017 р. № 640.
 • Постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» 18.01.2017 р. № 15
 • Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Порядку стажування державних службовців» від 03.03.2016  № 48.

Порядок та умови праці працівників, які працюють за трудовими договорами в Державній кримінально-виконавчій службі України регулюються:

 • Кодексом законів про праці від 10.12.1971 № 332-VIII
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 – IV
 • Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 – IV
 • Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788 – XII